تو هم می توانی

کردان، ابن سینا, Achievable‌، قابل‌ وصول ‌، موفقيت پذير , Achieve ، كسب موفقيت كردن Glee , ، زيبايي ‌، كاميابي‌ Good , , ارجمند ، كاميابي ‌، خير، سود ، مال‌التجاره ‌، مال‌ منقول‌ Making , , ساخت‌، ساختمان‌، مايه‌ كاميابي‌، تركيب‌، عايدي Palm, , نشانه‌پيروزي ‌، كاميابي‌ Prosperity , , موفقيت‌ ، كامكاري‌ Speed , , تندي ‌، سرعت ‌، عجله‌ ، شتاب‌، كاميابي ‌، ميزان‌ شتاب ‌، درجه‌ , Success, ,كاميابي‌، موفقيت‌، پيروزي‌، نتيجه‌، توفيق‌، كامروايي ‌Success , , موفقيت‌، كاميابي‌, Opulence , توان

به خدا اعتماد کنید
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۸  کلمات کلیدی: توکل ، دعا ، موفقیت ، قدرت تفکر

اعتماد به خدا

به خود، سرنوشت خود و خدای خود ایمان داشته باشید! تنها  ایمان به خداوند است که هر ایده منفی، ترس و اضطراب را از دل می زداید و این تحول روحی، همه چیز را تغییر می دهد.

بزرگی اعتقاد داشت : «نقشه های خود را به دست خداوند بسپار، آن گاه در کارهایت موفق خواهی شد»

به خاطر داشته باشید که خدای متعال همه دعاها را می شنود و به موقع به هریک از آن ها پاسخ می دهد.

مگر نه این که در قرآن فرموده است : «ادعونی استجب لکم»

هرگاه به این شیوه تازه بیندیشید، دگرگونی ها به سرعت پیش می آیند. طلبیدن طرح الهی می تواند سازمان ها را نیز توانگر کند. آن گاه آنچه شما برایشان می خواهید یا موهبتی بهتر و عظیم تر متجلی خواهد شد.

در ضمن به جای تعیین تکلیف برای دیگران، دعا کنید تا بهترین وضع زندگی شان به سرعت و در کمال آرامش متجلی شود. از طرف دیگر، اگر موهبت دلخواهتان به سرعت پدیدار نمی شود، صبور باشید و بدانید که در وقت الهی به سراغتان خواهد آمد.


 
پالایش ذهن برای ایجاد توانگری
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۸  کلمات کلیدی: موفقیت ، قدرت تفکر ، توکل ، تجسم

پالایش ذهن برای ایجاد توانگری

نظافت یا پالایش، نخستین گام توانگری و موفقیت است. بدون پالایش ذهنی، نمی توان در عالم محسوس به توانگری پایدار ورضایت بخش رسید.

برای تجلی توانگری راستین، باید خود را از شر آنچه نمی خواهید داشته باشید خلاص کنید تا برای آنچه می خواهید جا(فضا) بگشایید.

به عبارت دیگر برای کسب توانگری، نخست باید خلاء ایجاد کرد.

با تمیز کردن انبار و گاراژ  و اتاق ها و غیره... در ذهن نیمه هوشیارتان (ضمیر ناخودآگاه) اعتقادی راسخ ایجاد می کنید که موجب نظافت و نظم و ترتیب زندگی تان می شود و برای تان توانگری می آفریند. در کنار ایجاد خلاء و بیرون ریختن آنچه لازم ندارید و نظم و ترتیب چیزها باید مدام عبارت «نظم الهی» را تکرار کنید. به زودی شما هم به این نتیجه خواهید رسید که «تکرار عبارات تاکیدی غوغا می کند»


 
بلندنظری
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۸  کلمات کلیدی: توکل ، اعتماد به نفس ، قدرت تفکر ، موفقیت

بلندنظری

الهی، هرچه برای خود خواهم برای دوستانم نیز می خواهم

امام علی(ع) در این باره فرموده اند: «عافیت را برای دیگران بخواه تا نصیب تو شود».

اگر بتوانید موهبت ها و موفقیت های دیگران را بستایید و خدا را شکر کنید، برای تجلی همان موهبت ها یا حتی نعمات عظیم تر- در زندگی خودتان راه می گشایید.

بسیاری از رهبران بزرگ معنوی توانگر بودند. قرآن کریم نیز کتاب توانگری و سرشار از داستان ها و وعده ها و امثالی شگفت درباره توانگری است.

به خاطر داشته باشید که خدا تنها منشاء روزی و برکت شماست، نه مردمان و اوضاع و شرایط، این گرایش که پایه و اساس توانگری معنوی است، گرایشی عملی است و کامیابی مالی تان را تضمین می کند.

فقرا معمولا به کسانی که در زندگی موفق هستند رشک می ورزند و احساس خصومت می کنند. آیا شما نیز به اطرافیان و آشنایانی که موفق ترند رشک می ورزید و احساس خصومت می کنید؟ اگر چنین است روح و روان شما نیاز به پالایش و بازنگری دارد.


 
رابطه دعا و توانگری
ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۸  کلمات کلیدی: توکل ، اعتماد به نفس ، توانگری ، قدرت تفکر

 

رابطه دعا و توانگری

این نکته را همواره به یاد داشته باشید که با اجرای قوانین توانگری، خدا را وادار نمی کنید که چیزی به شما بدهد، تنها ذهنتان را به روی دریافت آن توانگری می گشایید که خدا از ازل به شما وعده داده است. میزان آرامش و تندرستی و رفاه مالی زندگی تان، میزان توانگری شما را نشان می دهد. این معنای راستین توانگری است.

هنگامی که دچار تنگ دستی هستید، بهترین زمان برای گشودن دل تان به روی توانگری است.

«دلا بسوز که سوز تو کارها بکند       دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند»


 
خوش بین باشید و همه چیز را به فال نیک بگیرید
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۸  کلمات کلیدی: قدرت تفکر ، اندیشه ، تجسم ، عشق

خوش بین باشید و همه چیز را به فال نیک بگیرید

شما همیشه بر اساس اعتقادات خود عمل می کنید. لزوما آن چه را می بینید باور نمی کنید بلکه آن چه را باور دارید می بینید.

هم اکنون به خود بقبولانید که زندگی، شیرین و دوست داشتنی است و مردم اطراف شما آدم های خوب و مهربان هستند. ناگهان با شگفتی درخواهید یافت که زندگی برای شما مفهومی تازه یافته است و این امر صرفا به خاطر دگرگونی دیدگاه تان می باشد؛ امتحان کنید!

هرگز بدون داشتن اطلاعات کافی قضاوت نکنید. به خصوص در مورد خود و توانایی هایتان پیش داوری نکنید، بپذیرید که برای شما محدودیتی وجود ندارد و آن چه را که دیگران انجام داده اند، شما هم می توانید انجام دهید. این است که هیچ کس بهتر و زرنگ تر از شما نیست. باور کنید هرچه را که با اطمینان انتظار وقوعش را داشته باشید، اتفاق می افتد. شما همیشه در زندگی تان با صحبت و فکر کردن در باره وقایع آینده مانند یک طالع بین عمل می کنید، هنگامی که با اطمینان انتظار وقایع خوبی را داشته باشید، معمولا برای تان اتفاق می افتد، عکس این موضوع نیز صادق است درنتیجه همواره مواظب افکار خود باشید. اطرافیان نیز درست مانند آینه طرز تلقی شما را چه مثبت و چه منفی به خودتان منعکس می کنند.


 
قدرت تجسم
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٠  کلمات کلیدی: قدرت تفکر ، تجسم ، موفقیت ، اندیشه

قدرت تجسم

هیچ امری بی احساس ممکن نمی گردد، اگر احساس فقر را به دل راه دهید، بی گمان همان نصیبتان خواهد شد. همچنین اگر احساس سعادت و خوشی کنید، جز نشاط و خوش بختی بهره ای نخواهید برد و اگر همت والا داشته باشید، به پستی نمی گرایید! به همین دلیل همواره خودتان را از هرنظر به صورت فردی مجسم کنید که مدام رو به پیشرفت است.

چون سرنوشت شما را اندیشه هایتان تعیین می کند. به هرآنچه می اندیشید، می آفرینید و هرچیزی که فکرش را کنید و باورش داشته باشید، بی تردید قابل دسترس است و به سوی شما جذب خواهد شد.


 
واکنش مثبت به مسائل مختلف
ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱  کلمات کلیدی: عامری فرد ، قدرت تفکر ، توانگری ، تو هم می توانی

واکنش مثبت

آیا تا کنون از خود پرسیده اید؟ چرا گروهی از انسان ها بر مشکلات و موانع و ناهمواری های زندگی غلبه کرده و به اوج قله های موفقیت صعود می کنند و گروهی دیگر مغلوب سختی ها و ناملایمات می شوند و از پای در می آیند؟

چرا افرادی پیوسته برنده و سربلند هستند و گروهی با شکست و ناکامی مواجه اند؟

و از همه مهم تر این که، چرا موانع و تندی های روزگار گروهی را سرسخت و توانا و آبدیده می کند، برخی دیگر را ذلیل و بی چاره و ناتوان؟

واکنش مثبت در برابر موانع و ناملایمات، هرچند ممکن است در کوتاه مدت اثر نبخشد ولی در بلندمدت نتایج مثبت و سازنده آن شکوفا خواهد شد.  از طرف دیگر واکنش های منفی ممکن است همچون مسکن در کوتاه مدت مسائل را به ظاهر حل کند اما بعدها موجب بروز مشکلاتی جدی تر خواهد شد.

برنده ها پذیرفته اند که هر انسان زنده مشکل دارد، هر مشکل فرصتی است مغتنم برای پیشرفت و کسب موفقیت.

 مشکلات، انسان های با اراده را صیقل می دهد و به موفقیت نزدیک تر می کند. چراکه آنان از موانع و سنگ های بین راه پله می سازند.


 
تو هم می توانی
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۸  کلمات کلیدی: موفقیت ، تکنولوژی فکر ، قدرت تفکر ، توانگری

تو هم می توانی!

بسمه تعالی

تو هم می توانی!

آیا تا کنون از خود پرسیده اید؟

چرا گروهی از انسان ها بر مشکلات و موانع و ناهمواری های زندگی غلبه کرده و به اوج قله های موفقیت صعود می کنند و گروهی دیگر مغلوب سختی ها و ناملایمات می شوند و از پای در می آیند؟

چرا گروهی پیوسته برنده و سربلند هستند و گروهی با شکست ها و ناکامی ها مواجه اند؟

و از همه مهم تر این که، چرا موانع و سختی ها گروهی را سرسخت و توانا و آبدیده می کند و برخی دیگر را ذلیل و بی چاره و ناتوان؟